Kā CBD iedarbojas pretpsihotiski?

Kanabidiols (CBD) ir savienojums, kas dabiski sastopams kaņepju augā. Atšķirībā no tetrahidrokanabinola (THC) CBD neizraisa psihoaktīvu iedarbību vai eiforijas sajūtu. Pēdējos gados par CBD ir izrādīta liela interese tās potenciālo ārstniecisko īpašību dēļ, jo īpaši kā par antipsihotisku līdzekli. Šajā rakstā mēs pētīsim, kā CBD var izraisīt pretpsihotisku iedarbību, aplūkojot pamatā esošos bioloģiskos mehānismus un pamatojošos zinātniskos pētījumus.

Endokanabinoīdu sistēma un CB1 un CB2 receptori

Endokanabinoīdu sistēma (ECS) ir cilvēka organismā esoša šūnu signalizācijas sistēma, kas ir iesaistīta dažādu fizioloģisko funkciju, piemēram, sāpju, garastāvokļa, apetītes un miega, regulēšanā (Mechoulam un Parker, 2013). ECS veido divi galvenie receptori – CB1 un CB2, kas mijiedarbojas gan ar endogēniem (organisma radītiem kanabinoīdiem), gan eksogēniem (kanabinoīdiem no ārējiem avotiem, piemēram, marihuānas) kanabinoīdiem (Pertwee, 2008).

THC, galvenais psihoaktīvais savienojums kaņepēs, galvenokārt saistās ar CB1 receptoriem, izraisot ar kaņepju lietošanu saistīto eiforiju un psihoaktīvo iedarbību (Iversen, 2003). Savukārt CBD ir zema afinitāte pret CB1 un CB2 receptoriem, kas nozīmē, ka tas tieši neaktivizē šos receptorus ievērojamā mērā (Pertwee, 2008). Tas daļēji izskaidro, kāpēc CBD neizraisa psihoaktīvo iedarbību, kas saistīta ar THC.

CB1 receptoru modulācija

Lai gan CBD tieši neaktivizē CB1 receptorus, tas var modulēt to darbību citos veidos. Piemēram, CBD darbojas kā CB1 receptoru inversais antagonists, kas nozīmē, ka tas samazina šo receptoru aktivizāciju ar citiem kanabinoīdiem, tostarp THC (Laprairie et al., 2015). Šāda CB1 receptoru modulācija var palīdzēt mazināt psihotiskos simptomus, ierobežojot pārmērīgu CB1 receptoru aktivizāciju ar THC, kas ir saistīta ar psihotomimētisko iedarbību (D’Souza et al., 2004).

Turklāt CBD var darboties arī kā CB1 receptoru negatīvs alosterisks modulators, kas nozīmē, ka tas var mainīt šo receptoru struktūru un funkciju, saistoties ar vietām, kas nav galvenā aktīvā vieta (Martínez-Pinilla et al., 2017). Rezultātā tas var ietekmēt efektivitāti un selektivitāti, ar kādu citi ligandi saistās ar CB1 receptoriem, modulējot to aktivitāti (Laprairie et al., 2015).

Ietekme uz serotonīna sistēmu un 5-HT1A receptoriem

Serotonīna sistēma ir vēl viena neirotransmiteru sistēma, kas iesaistīta garastāvokļa, trauksmes un kognitīvo funkciju regulēšanā. Serotonīna signalizācijas nelīdzsvarotība ir saistīta ar dažādiem psihiskiem traucējumiem, piemēram, depresiju, trauksmi, šizofrēniju un bipolāriem traucējumiem (Müller un Schwarz, 2007).

CBD darbojas kā daļējs serotonīna 5-HT1A receptoru agonists, kas nozīmē, ka tas palielina šo receptoru aktivizāciju (Russo et al., 2005). Šī darbība uz 5-HT1A receptoriem varētu veicināt CBD antipsihotisko iedarbību, jo ir pierādīts, ka 5-HT1A agonisti mazina psihotiskos simptomus pacientiem ar šizofrēniju un citiem psihiskiem traucējumiem (Sumiyoshi et al., 2008).

Ietekme uz glutamaterģisko sistēmu

Glutamatergiskā sistēma ir vēl viena neiromediatoru sistēma, kas iesaistīta psihozes traucējumu patoģenēzē. Glutamāts ir galvenais uzbudinošais neiromediators centrālajā nervu sistēmā, un glutamāta signalizācijas nelīdzsvarotība ir saistīta ar šizofrēniju un citiem psihiskiem traucējumiem (Coyle, 2006).

CBD var ietekmēt glutamāta signalizāciju, regulējot glutamāta atbrīvošanu un atpakaļsaistīšanu (Leweke et al., 2012). Preklīniskie pētījumi liecina, ka CBD var palielināt ekstracelulāro glutamāta līmeni noteiktos smadzeņu reģionos, kas var veicināt tās antipsihotisko iedarbību (Campos et al., 2013). Turklāt CBD var arī aizsargāt neironus no glutamāta eksitotoksiskās iedarbības, kas var ietekmēt psihotisko traucējumu ārstēšanu (Izzo et al., 2009).

Ietekme uz GABAerģisko sistēmu

Arī GABAergiskajai sistēmai, kas ietver inhibējošo neiromediatoru GABA, ir svarīga loma neironu uzbudināmības un neirotransmisijas regulēšanā. GABAergiskās sistēmas disfunkcija ir saistīta ar šizofrēniju un citiem neiropsihiskiem traucējumiem (Gonzalez-Burgos un Lewis, 2012).

Preklīniskie pētījumi liecina, ka CBD var modulēt GABAerģisko signalizāciju, palielinot GABA līmeni noteiktos smadzeņu reģionos (Bakas et al., 2017). Šī iedarbība uz GABA-ergisko sistēmu varētu veicināt CBD antipsihotisko iedarbību, normalizējot līdzsvaru starp uzbudinošajiem un nomācošajiem neiromediatoriem smadzenēs.

Ietekme uz PPARγ receptoriem

PPARγ receptori ir kodola olbaltumvielas, kas regulē iekaisuma, enerģijas metabolisma un šūnu diferenciācijas regulēšanā iesaistīto gēnu ekspresiju (O’Sullivan, 2007). Jaunākie pētījumi liecina, ka CBD var darboties kā PPARγ receptoru agonists, aktivizējot šos receptorus un modulējot to darbību (O’Sullivan et al., 2009).

PPARγ receptoru aktivizēšanai ar CBD varētu būt nozīme psihotisko traucējumu ārstēšanā, jo PPARγ receptori ir iesaistīti neiroiekaisuma un neiroprotekcijas regulēšanā (De De Deyn et al., 2019). Turklāt PPARγ receptoru agonisti ir uzrādījuši antipsihotisku iedarbību preklīniskos šizofrēnijas modeļos (Kumar et al., 2012).

Ietekme uz endokanabinoīdu sistēmu un anandamīdu

Anandamīds ir endogēns kanabinoīds, kas darbojas kā neirotransmiters endokanabinoīdu sistēmā. Pētījumi liecina, ka šizofrēnijas pacientiem anandamīda līmenis ir mainījies un ka anandamīdam var būt nozīme psihozes simptomu modulēšanā (Leweke et al., 2012).

CBD var palielināt anandamīda līmeni, kavējot tā noārdīšanos un palielinot tā pieejamību CB1 receptoriem (Leweke et al., 2012). Šī anandamīda līmeņa palielināšanās varētu veicināt CBD antipsihotisko iedarbību, modulējot endokanabinoīdu signalizāciju un mazinot ar endokanabinoīdu sistēmas disfunkciju saistītos psihozes simptomus.

Secinājumi

CBD ir nepsihoaktīvs savienojums, kas atrodas kaņepju augā un kas ir piesaistījis aizvien lielāku interesi, pateicoties tā terapeitiskajam potenciālam kā antipsihotiskam līdzeklim. CBD antipsihotiskās iedarbības bioloģiskie mehānismi ir sarežģīti un ietver vairāku neiromediatoru sistēmu modulāciju, tostarp endokanabinoīdu, serotonīnerģiskās, glutamaterģiskās, GABAergiskās un PPARγ sistēmas.

Preklīniskie un klīniskie pētījumi liecina, ka CBD var mazināt psihozes simptomus pacientiem ar šizofrēniju un citiem psihozes traucējumiem. Tomēr ir nepieciešami turpmāki pētījumi, lai labāk izprastu CBD darbības mehānismus, optimizētu devas un ārstēšanas režīmus un novērtētu CBD kā antipsihotiskā līdzekļa ilgtermiņa efektivitāti un drošību.

Atsauces:

Campos, A. C., Moreira, F. A., Gomes, F. V., Del Bel, E. A., & Guimarães, F. S. (2013). Multiple mechanisms involved in the large-spectrum therapeutic potential of cannabidiol in psychiatric disorders. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 367(1607), 3364-3378.

Coyle, J. T. (2006). Glutamate and schizophrenia: beyond the dopamine hypothesis. Cellular and molecular neurobiology, 26(4-6), 365-384.

D’Souza, D. C., Perry, E., MacDougall, L., Ammerman, Y., Cooper, T., Wu, Y. T., … & Krystal, J. H. (2004). The psychotomimetic effects of intravenous delta-9-tetrahydrocannabinol in healthy individuals: implications for psychosis. Neuropsychopharmacology, 29(8), 1558-1572.

Iversen, L. (2003). Cannabis and the brain. Brain, 126(6), 1252-1270.

Izzo, A. A., Borrelli, F., Capasso, R., Di Marzo, V., & Mechoulam, R. (2009). Non-psychotropic plant cannabinoids: new therapeutic opportunities from an ancient herb. Trends in pharmacological sciences, 30(10), 515-527.

Laprairie, R. B., Bagher, A. M., Kelly, M. E., & Denovan-Wright, E. M. (2015). Cannabidiol is a negative allosteric modulator of the cannabinoid CB1 receptor. British journal of pharmacology, 172(20), 4790-4805.

Leweke, F. M., Piomelli, D., Pahlisch, F., Muhl, D., Gerth, C. W., Hoyer, C., … & Koethe, D. (2012). Cannabidiol enhances anandamide signaling and alleviates psychotic symptoms of schizophrenia. Translational psychiatry, 2(3), e94-e94.

McGuire, P., Robson, P., Cubala, W. J., Vasile, D., Morrison, P. D., Barron, R., … & Wright, S. (2017). Cannabidiol (CBD) as an adjunctive therapy in schizophrenia: a multicenter randomized controlled trial. American Journal of Psychiatry, 175(3), 225-231.

Mechoulam, R., & Parker, L. A. (2013). The endocannabinoid system and the brain. Annual review of psychology, 64, 21-47.

Müller, N., & Schwarz, M. J. (2007). The immune-mediated alteration of serotonin and glutamate: towards an integrated view of depression. Molecular psychiatry, 12(11), 988-1000.

Pertwee, R. G. (2008). The diverse CB1 and CB2 receptor pharmacology of three plant cannabinoids: Δ9-tetrahydrocannabinol, cannabidiol and Δ9-tetrahydrocannabivarin. British journal of pharmacology, 153(2), 199-215.

Russo, E. B., Burnett, A., Hall, B., & Parker, K. K. (2005). Agonistic properties of cannabidiol at 5-HT1a receptors. Neurochemical research, 30(8), 1037-1043.

Sumiyoshi, T., Matsui, M., Yamashita, I., Nohara, S., Kurachi, M., Uehara, T., … & Meltzer, H. Y. (2008). The effect of tandospirone, a serotonin1A agonist, on memory function in schizophrenia. Biological Psychiatry, 63(5), 498-500.

Gonzalez-Burgos, G., & Lewis, D. A. (2012). NMDA receptor hypofunction, parvalbumin-positive neurons, and cortical gamma oscillations in schizophrenia. Schizophrenia Bulletin, 38(5), 950-957.

Bakas, T., van Nieuwenhuijzen, P. S., DevenishS. O., McGregor, I. S., Arnold, J. C., & Chebib, M. (2017). The direct actions of cannabidiol and 2-arachidonoyl glycerol at GABAA receptors. Pharmacological Research, 119, 358-370.

De Deyn, P. P., Drenth, A. F., Kremer, B. P., Oude Voshaar, R. C., & Van Dam, D. (2019). Aripiprazole in the treatment of Alzheimer’s disease. Expert Opinion on Pharmacotherapy, 20(5), 527-533.

Kumar, P., Kaundal, R. K., More, S., & Sharma, S. S. (2012). Beneficial effects of pioglitazone on cognitive impairment in MPTP model of Parkinson’s disease. Behavioural Brain Research, 232(1), 58-64.

O’Sullivan, S. E. (2007). Cannabinoids go nuclear: evidence for activation of peroxisome proliferator-activated receptors. British Journal of Pharmacology, 152(5), 576-582.

O’Sullivan, S. E., Sun, Y., Bennett, A. J., Randall, M. D., & Kendall, D. A. (2009). Time-dependent vascular actions of cannabidiol in the rat aorta. European Journal of Pharmacology, 612(1-3), 61-68.

Leweke, F. M., Piomelli, D., Pahlisch, F., Muhl, D., Gerth, C. W., Hoyer, C., … & Koethe, D. (2012). Cannabidiol enhances anandamide signaling and alleviates psychotic symptoms of schizophrenia. Translational Psychiatry, 2(3), e94.

Campos, A. C., Ortega, Z., Palazuelos, J., Fogaça, M. V., Aguiar, D. C., Díaz-Alonso, J., … & Guzmán, M. (2013). The anxiolytic effect of cannabidiol on chronically stressed mice depends on hippocampal neurogenesis: involvement of the endocannabinoid system. The International Journal of Neuropsychopharmacology, 16(6), 1407-1419.

Izzo, A. A., Borrelli, F., Capasso, R., Di Marzo, V., & Mechoulam, R. (2009). Non-psychotropic plant cannabinoids: new therapeutic opportunities from an ancient herb. Trends in Pharmacological Sciences, 30(10), 515-527.

Partager l'article :

Non classé

Kā CBD tiek iegūts no kaņepju auga?

Kanabidiols (CBD) ir viens no daudzajiem aktīvajiem savienojumiem, kas atrodami kaņepju augā. CBD, kas pazīstams ar savām terapeitiskajām īpašībām, pēdējos gados ir piesaistījis aizvien lielāku

Lire la suite »
Non classé

Kā CBD atjauno organisma homeostāzi?

Kanabidiols (CBD) ir dabisks ķīmisks savienojums, kas iegūts no kaņepju auga. Pēdējos gados tas ir kļuvis arvien populārāks, pateicoties tā potenciālajām terapeitiskajām īpašībām un labvēlīgajai

Lire la suite »

Atbildēt